Λ 
 < 
 > 
24
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg

Jeg havde et 24×36mm kamera af denne type, et østtysk ALTIX IV. Jeg havde fået det kun et par måneder tidligere, og var derfor ikke særlig øvet i brugen af det. Det var et fornemt kamera, sammenlignet med hvad børnene ellers havde af Agfa Clack o.l., og gav derfor en stor, ufortjent prestige. Når jeg ser mine fotos nu, må jeg dog sige, at min sans for motiver var ganske god.
I en periode skrev jeg omhyggeligt tid, sted og eksponeringsdata ned - så metadata fandtes skam før digitalkameraerne! Jeg havde ingen lysmåler, så eksponeringen fandt jeg ved hjælp af en belysningstabel.
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 1958