Λ 
 < 
 > 
26
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 1958
En dag var vi på udflugt ved sølvminen. Her ses Sakkerhusene, med administration og arbejderboliger. (Sakker, af tysk Zeche - bjergværk). Sølvminen stoppede produktionen samme år.
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 1958
Hængebroen i Saggrenda.