Λ 
 < 
 > 
28
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
Fotograf Nystuen Kongsberg
En dag fik vi besøg af en fotograf fra Kongsberg, der tog dette gruppebillede, der er vist større på næste side.