Λ 
 < 
 > 
36
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 7/4-1958
Anden Påskedag var vi på udflugt til Kongsberg. Der købte jeg en sylte­tøjs­ske i sølv som gave til min mor fra sølv­mine­byen.
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 7/4-1958
I Lågen-elven var isløsningen på vej.