Λ 
 < 
 > 
2
af
41
© Finn J
© Finn JPå turen er jeg sammen med Birte og Jytte. Det er lørdag morgen og Birte er igang med morgentoilettet - uldtøj og roll-on mygge­middel, BO100.