Λ 
 < 
 > 
37
af
38
Fabrikken her er bygget i 1906 og smukt udsmykket, lidt i stil med Carlsberg bryggerierne. Den gør ikke meget reklame for sig selv, så vi må spørge en forbipasserende hvad det er for et foretagende: Åhus spritfabrik.
Vattenriket
© Finn J
Vattenriket
© Finn J