Λ 
 < 
 X 
38
af
38
Vattenriket
© Finn J
Vattenriket
© Janerik Henriksson
Efter nogle magre år har fabrikken nu en kolossal produktion af vodka, der især eksporteres til Amerika. Fabrikken ejes af den multinationale koncern Pernod Ricard (der også ejer De Danske Spritfabrikker). Læs her om Fabrikkens historie.
SLUT