Λ 
 < 
 > 
6
af
38
Vattenriket
© Finn J, 1994
Vattenriket
© Finn J, 1994
Ida har enkelte gange set storke på reden i Danmark, men aldrig spankulerende i de våde enge. Jeg har kun én gang tidligere set storke - det var på en ferie i Polen i 1994, hvor disse billeder er taget.