Λ 
 < 
 > 
7
af
38
Vattenriket
© Finn J

Vi sætter kursen mod fugle­tårnet. Nogle af fågel­skådarna er særdeles vel­udrustede - vi nøjes med et kompakt­kamera Olympus Stylus 1, samt to kik­kerter, 8×35 og 10×40.
Vattenriket
© Finn J