Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Sigvalds arbejde som radiotekniker  1 af 80
   Λ   >>   <   > I 1920'erne var radioen endnu på eksperimentalstadiet.
Som den lykkelige ejer af et radioapparat var det et beskedent programudbud man havde adgang til. Som eksemplet viser, sendte Københavns Radio en fredag aften i 1925 fra kl. 20 til 22.30 et foredrag om hønseavl og musik for resten.
De danske stationer havde ikke nogen lang rækkevidde, og var spredt ud over landet, næsten ligesom vore dages DAB-net.
Radio Uge Revue 1925.