Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Sigvalds arbejde som radiotekniker  2 af 80
   Λ   >>   <   > 


Radiotidende 1925

Radiotidende 1925
Radiolicensen blev indført i 1925, og det var ikke småpenge, der skulle betales. Mange blev "plankeværkslyttere", dvs. de snød for afgiften og skjulte radioantennen (en lang kobbertråd) på toppen af et plankeværk eller lignende steder. Udtrykket er dog ældre, det stammer tilbage fra dengang radiolytning var forbudt for private, men forbeholdt militæret. Radiolyttere blev i starten kaldt radioamatører, en betegnelse der i 1930'erne overgik til at betyde senderamatører.