Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Sigvalds arbejde som radiotekniker  4 af 80
   Λ   >>   <   > 


Krystalapparatet virker med en sving­nings­kreds bestående af en fast spole, en ud­skifte­lig spole til valg af bølge­bånd og en dreje­konden­sator.
Den ud­skifte­lige spole er kryds­viklet (honeycomb-spole), for at mindske dens elek­triske egenkapacitet. Sving­nings­kredsen justeres med dreje­konden­satoren til den ønskede frekvens, og andre stationer fra­filtreres derved (sådan da).

Lav­frekvens­signalet (lyden) detek­teres med en ens­retter­diode, her af krystal­typen (bly­sulfid var alminde­lig brugt).
For at opnå ens­retter­virk­ningen skal tråden i glas­røret ramme et bestemt punkt på krystal­over­fladen, så det kræver lidt finger­spitz­gefühl at få det til at virke. Der sker ingen for­stærk­ning, så energien der føres til hoved­telefon­erne, kommer ude­lukkende fra antenne­signalet. Krystal­diodens virke­måde ikke meget for­skel­lig fra den moderne silicium­diodes.