Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Sigvalds arbejde som radiotekniker  5 af 80
   Λ   >>   <   > 


Radio Uge Revue 1925
Signalforstærkningen i audion­lampen opnåedes ved at styre en strøm af elek­troner fra en gløde­tråd (katoden) til et metalrør (anoden) med spæn­dingen på en mellem­liggende metal­spiral (gitteret). Egenskaberne kunne forbedres med flere gitre - pentoder havde tre gitre. Undlodes gitteret, fik man et ensretterrør.
Tilstedeværelsen af glødetråden be­virkede at lampen, ligesom lys-gløde­lamper, havde en begrænset levetid. Dette gav arbejde til radio­repara­tørerne frem til 1970'erne, hvor den langt mere drift­sikre transistor vandt indpas.
En højere lydstyrke, selektivitet (stationsadskillelse) og følsomhed opnåedes med audionlamper (eng. audion tube), ofte blot kaldet lamper, senere radiorør. Læg mærke til priserne, 10 - 24 kroner var mange penge i 1925.
Audionlampen blev opfundet i 1906, samme år som Sigvald blev født. Transistoren blev opfundet i 1947, året efter at jeg blev født.