Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Sigvalds arbejde som radiotekniker  6 af 80
   Λ   >>   <   > 

I de første lampemodtagere blev forstærkningen og selek­tiviteten forbedret med en variabel tilbage­kobling af høj­frekvens­signalet ved hjælp af udvendige tilbage­koblings­spoler, som vist på denne tegning.
Ved for høj tilbage­kobling gik modtageren i selvsving (ja, det hedder det) og virkede som en radiosender, der for­styr­rede andres radio­modtagning. Derfor blev denne simple konstruk­tions­måde med tiden forbudt. Den blev erstattet af super­heterodyn-princippet, hvor høj­frekvens­forstærk­ningen skete ved en fast frekvens, mellem­frekvensen. Selvom princippet krævede flere lamper/radiorør/transistorer gik det sin sejrsgang, og bruges den dag idag. En super­heterodyn­modtager blev populært kaldet en "Super" (indtil alle radioer var Supere).
Radio Uge Revue 1926