Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Sigvalds arbejde som radiotekniker  62 af 80
   Λ   >>   <   > 

Dette bærbare universalinstrument havde Sigvald derhjemme til hobby­brug, og jeg brugte det også meget, mens jeg boede hjemme. Han havde et til­svarende i sin service­kuffert, "lægetasken".
Instrumentet kostede 450 kr. i 1949 - en betydelig sum penge.
FJ 2008