Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Sigvalds arbejde som radiotekniker  63 af 80
   Λ   >>   <   > 

Rørvoltmetret (8) kunne måle det samme som uni­ver­sal­instru­menterne, men med meget højere ind­gangs­modstand og ved meget højere frekvenser.