Finn-J.dk Krøniken Ellen og Sigvald Sigvalds arbejde som radiotekniker  66 af 80
   Λ   >>   <   > 

Kassen er jo også på det nærmeste tom. Til venstre ses under­etagen med om­skif­tere, modstande og spoler, til højre over­etagen med net­transformer, poten­tio­metre, elektro­lyt­kondensator, dreje­spole­instrument og radio­rør.
Radiorørene gør det muligt at datere instru­mentet - de er næsten alle anmeldt som nye i 1938.