Λ 
 < 
 > 
38
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
Astmahjemmet i Kongsberg
Den 20. april var vi i Kongsberg og fik bl.a. set de danske kongers monogrammer hugget ind i en klippe - Kronene i Håvet. Vi kendte dem fra en reklametryksag, som vi brugte som bogomslag.